Tích hợp các plugin của Facebook vào website của bạn


Chức năng này cho phép bạn tích hợp Plugin Live Chat và Send To Message của Facebook vào website theo cách đơn giản nhất có thể, không cần đến coder.


Hoạt động
Cách hoạt động

Cách tích hợp các plugin Facebook vào website của bạn.

Tích hơp Facebook Live Chat

Chức năng này cho phép bạn tích hợp plugin Facebook Live Chat vào toàn bộ website hoặc 1 link chỉ định. Khi người dùng click vào thực hiện chat bạn có thể setup Bot tự động trả lời tùy theo nội dung URL mình quy định

Tích hợp Facebook Sent To Messager

Chức năng này cho phép bạn tích hợp plugin Facebook Send To Messager vào toàn bộ website hoặc 1 link chỉ định. Hệ thống giúp bạn tạo Popup có nội dung kêu gọi việc thực hiện chat với Fanpage tương ứng. Bạn có thể thiết lập việc hiển thị popup này một cách linh động, như sau một số giây xem trang web, hoặc khi người dùng kéo được bao nhiêu % độ dài trang.


Ứng dụng
Cách ứng dụng

Tính năng này đặc biệt hữu dụng khi bạn muốn tích hợp các plugin của Facebook vào trang web của mình đơn giản nhất có thể. Ngoài ra hệ thống còn tự động lưu trữ hành vi người dùng qua đó bạn có thể thực hiện gửi tin nhắn đến các đối tượng khách hàng tiềm năng và phù hợp nhất.