Link ngắn remarketing thu thập người dùng facebook chat với fanpage


Chức năng này giúp bạn tạo link ngắn và yêu cầu gười dùng click chat với 1 fanpage trước khi chuyển đến link gốc, tính năng gắn mã quảng cáo bám đuổi (pixel facebook, retargeting) cũng được tích hợp tại đây.

Xem Link Mẫu

Hoạt động
Cách hoạt động

Thu thập người dùng tương tác chat với fanpage theo cách như sau.

Tạo link ngắn gắn mã pixel từ link gốc bất kỳ bạn muốn

Nhập link bất kỳ bạn muốn tạo link ngắn để chia sẻ đến đối tượng mục tiêu. Tính năng tích hợp các mã quảng cáo bám đuổi(pixel, retargeting) của các mạng quảng cáo cũng được tích hợp tại đây.

Thêm thông tin yêu cầu chat trước khi chuyển đến link gốc

Hệ thống cung cấp các thông tin cho bạn để yêu cầu người dùng thực hiện việc chat với fanpage của bạn trước khi được chuyển đến link gốc. Thông tin bạn có thể chọn lựa bao gồm: chọn fanpage, tiêu đề và nội dung yêu cầu người dùng click...

Chia sẻ hoặc chạy quảng cáo với link ngắn đã tạo

Sử dụng link ngắn chèn vào nội dung bạn chia sẻ. Khi người dùng click vào link ngắn, hệ thống hiển thị nội dung yêu cầu chat với fanpage trước khi người dùng được chuyển đến link gốc.


Ứng dụng
Cách ứng dụng iPixel

Sử dụng tính năng yêu cầu chat với fanpage đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp sau.

Thu thập người dùng tương tác với Fanpage của bạn

Nội dung hữu ích trên internet ngày càng nhiều, sử dụng công cụ này bạn có thể chia sẻ thông tin và đổi lại là lượt k/h tương tác chat với fanpage của mình, qua đó có thể tiếp cận đối tượng tiềm năng

Gửi tin nhắn tới người dùng đã tương tác

Sau khi thu thập được người dùng, bạn có thể thực hiện gửi tin nhắn hàng loạt và phân đoạn theo url họ truy cập sử dụng công cụ của iPixel.