Link ngắn remarketing thu thập email khách hàng tiềm năng


Chức năng này giúp bạn tạo link ngắn và yêu cầu người dùng để lại email trước khi chuyển đến link gốc, tính năng gắn mã quảng cáo bám đuổi (pixel facebook, retargeting) cũng được tích hợp tại đây.

Xem Link Mẫu

Hoạt động
Cách hoạt động

Thu thập email người dùng theo cách như sau.

Tạo link ngắn gắn mã pixel từ link gốc bất kỳ bạn muốn

Nhập link bất kỳ bạn muốn tạo link ngắn để chia sẻ đến đối tượng mục tiêu. Tính năng tích hợp các mã retarget của các mạng quảng cáo cũng được tích hợp tại đây.

Thêm thông tin yêu cầu để lại email trước khi chuyển đến link gốc

Hệ thống cung cấp các thông tin cho bạn để yêu cầu người dùng để lại email trước khi được chuyển đến link gốc. Thông tin bạn có thể chọn lựa bao gồm: chọn tiêu đề và nội dung yêu cầu người dùng để lại email...

Chia sẻ hoặc chạy quảng cáo với link ngắn đã tạo

Sử dụng link ngắn chèn vào nội dung bạn chia sẻ. Khi người dùng click vào link ngắn, tại đây sẽ có form hiển thị yêu cầu để lại email trước khi được chuyển đến link gốc..


Ứng dụng
Cách ứng dụng tính năng để lại email

Sử dụng tính năng thu thập email đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp sau.

Thu thập email của người dùng tiềm năng

Với bất cứ thông tin bài viết nào bạn chia sẻ, bạn dùng tính năng này để thu thập lại thông tin của người dùng. Đây chính là đầu phễu để thu thập k/h tiềm năng.

Gửi email theo kịch bản marketing automation

Sau khi thu thập được người dùng, bạn có thể thực hiện chiến dịch email marketing qua các công cụ email marketing trên thị trường, đặc biệt do sử dụng link ngắn nên k/h đã được phân đoạn ngay từ đầu và làm tăng hiệu quả của chiến dịch lên đến 200%.