Link ngắn remarketing thu thập và khảo sát ý kiến khách hàng


Chức năng này giúp bạn tạo link ngắn và yêu cầu người dùng thực hiện khảo sát trước khi chuyển đến link gốc, tính năng gắn mã quảng cáo bám đuổi (pixel facebook, retargeting) cũng được tích hợp tại đây.

Xem Link Mẫu

Hoạt động
Cách hoạt động

Thu thập ý kiến người dùng theo cách như sau.

Tạo link ngắn gắn mã pixel từ link gốc bất kỳ bạn muốn

Nhập link bất kỳ bạn muốn tạo link ngắn để chia sẻ đến đối tượng mục tiêu. Tính năng tích hợp các mã quảng cáo bám đuổi (pixel facebook retargeting) của các mạng quảng cáo cũng được tích hợp tại đây.

Thêm thông tin khảo sát trước khi chuyển đến link gốc

Hệ thống cung cấp các thông tin cho bạn để yêu cầu người dùng thực hiện cuộc khảo sát trước khi được chuyển đến link gốc. Cuộc khảo sát được tạo một cách đơn giản dễ dàng và đầy đủ...

Chia sẻ hoặc chạy quảng cáo với link ngắn đã tạo

Sử dụng link ngắn chèn vào nội dung bạn chia sẻ. Khi người dùng click vào link ngắn, tại đây sẽ có form hiển thị yêu cầu thực hiện cuộc khảo sát trước khi được chuyển đến link gốc..


Ứng dụng
Cách ứng dụng link ngắn khảo sát ý kiến người dùng

Sử dụng tính năng khảo sát đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp sau.

Thu thập ý kiến của k/h tiềm năng

Khi bạn muốn thu thập lại feedback, ý kiến của người dùng, sử dụng tính năng này với một phần quà được tặng sau khi người dùng thực hiện cuộc khảo sát. Phần quà là link được redirect sau khi thực hiện sẽ là động lực để người dùng thực hiện và đưa ra ý kiến chuẩn xác bạn mong muốn. .

Cải thiện chất lượng dịch vụ, tìm hiểu insight khách hàng

Sau khi thu thập được người dùng, bạn được cung cấp công cụ phân tích giúp hiểu giõ hơn về insight của k/h qua đó có cách điều chỉnh để cải thiện chất lượng dịch vụ.