Link ngắn remarketing gắn quảng cáo trên nội dung link gốc


Chức năng này cho phép bạn tạo 1 popup kêu gọi hành động và quảng cáo trên nội dung link gốc, tính năng gắn mã quang cáo bám đuổi (facebook pixel, retargeting, remarketing) cũng được tích hợp tại đây.

Xem Link Mẫu

Hoạt động
Cách hoạt động

Cách tạo nội dung quảng cáo và call to action trên một nội dung link bất kỳ.

Tạo link ngắn gắn mã pixel từ link gốc bất kỳ bạn muốn

Nhập link bất kỳ bạn muốn tạo link ngắn để chia sẻ đến đối tượng mục tiêu. Tính năng tích hợp các mã retarget của các mạng quảng cáo cũng được tích hợp tại đây.

>Thêm nội dung quảng cáo và CTA trên nội dung link gốc

Bạn có thể thêm một cửa sổ popup hiển thị trên nội dung link gốc khi người dùng truy cập, popup này sẽ chứa thông tin cho phép bạn điều hướng người dùng thực hiện hành động nào đó.

Chia sẻ hoặc chạy quảng cáo với link ngắn đã tạo

Sử dụng link ngắn chèn vào nội dung bạn chia sẻ. Khi người dùng click vào link ngắn, tại đây nội dung link gốc sẽ hiển thị và trên đó có popup mà bạn tạo.


Ứng dụng
Cách ứng dụng Popup Call To Action

Tính năng này đặc biệt hữu dụng khi bạn chia sẻ một nội dung hữu ích nào đó từ các trang uy tín và có liên quan đến sản phẩm dịch vụ của bạn. Trên nội dung gốc bạn khéo léo cài thêm popup call to action để điều hướng người dùng về trang bán hàng hoặc trang đích mong muốn. Nội dung của link chia sẻ này không cần phải của chính bạn, nó có thể từ bất cứ trang website nào trên internet.