Gửi tin nhắn inbox hàng loạt đến người dùng Facebook theo hành vi truy cập link ngắn và website


Chức năng này cho phép bạn gửi tinh nhắn hàng loạt đến người dùng facebook dựa theo hành vi khi họ truy cập website hoặc link ngắn tạo bởi hệ thống iPixel.


Hoạt động
Cách hoạt động

Cách gửi tin nhắn hàng loại theo hành vi của người dùng.

Lựa chọn đối tượng người dùng phù hợp

Chức năng này cho phép bạn lựa chọn đối tượng mình muốn gửi tin nhắn phù hợp nhất. Hệ thống cung cấp bộ lọc theo url người dùng truy cập, thời gian truy cập. Qua đó giúp bạn gửi tin nhắn đến đúng đối tượng mục tiêu.

Gửi tin nhắn và nhận phản hồi

Hệ thống thực hiện việc gửi tin nhắn theo nội dung bạn cung cấp, đồng thời đo đạc và thống kê giúp tỷ lệ tin nhắn hiệu quả.


Ứng dụng
Cách ứng dụng gửi tin nhắn hàng loạt

Tính năng này đặc biệt hữu dụng khi bạn muốn gửi tin nhắn đến các k/h mục tiêu theo hành vi truy cập trang website, tin nhắn được gửi đúng mục tiêu, đúng thời gian giúp nuôi dường hoặc bán hàng hiệu quả.